Analýza objektové evakuace

Ukázka zobrazuje proces objektové evakuace konkrétní budovy. Jedná se o testování maximální kapacity návštěvnosti, kdy budova byla kompletně vymodelovaná dle architektonických předloh a pomocí dalších softwarů byla provedena matematická analýza opuštění objektu. Výsledkem jsou možnosti zhodnocení bezpečnosti stavby, projektované stavby, různých kapacit objektu, připravenost na osoby s omezenou schopností pohybu a celkově analýza možností evakuace. Grafické znázornění odhaluje nejslabší místa evakuačních tras a umožnuje tak zefektivnění prevence.

Instruktážní materiály

Na této ukázce vidíme zrychlený úryvek z instruktážního materiálu zaměřeného na postup složek IZS v případě nehody sanitního vozidla převážející osobu ve vážném stavu v důsledku nemoci COVID-19, či podobného infekčního onemocnění, vyžadující specifické postupy.  Instruktážní materiál je tvořen podkladem z virtuálního prostředí (modelace celého scénáře na míru) doplněný o zvukový doprovod a bodovou instruktáž. Celou instruktáž jakkoliv přizpůsobíme vašim požadavkům.